โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด โลหิตขาดแคลน
27 -28 มกราคม 2564 09:00 - 14:00 น.

ณ รถรับบริจาคโลหิต บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติมหามงคลสมัยกาญจนภิเษก โรงพยาบาลราชบุรี

"ลงทะเบียนบริจาคโลหิตและรับของที่ระลึก"

ช่วงเวลา คงเหลือ
27 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 7
27 มกราคม 2564 เวลา 12:00 - 14:00 น. 19
28 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 35
28 มกราคม 2564 เวลา 12:00 - 14:00 น. 29
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 15:03:25

  


ยกเลิก