โครงการ ร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมบริจาคโลหิต ฝ่าวิกฤตโควิด โลหิตขาดแคลน
27 -28 มกราคม 2564 09:00 - 14:00 น.

ณ รถรับบริจาคโลหิต บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติมหามงคลสมัยกาญจนภิเษก โรงพยาบาลราชบุรี

"ลงทะเบียนบริจาคโลหิตและรับของที่ระลึก"

ช่วงเวลา คงเหลือ
27 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 8
27 มกราคม 2564 เวลา 12:00 - 14:00 น. 21
28 มกราคม 2564 เวลา 09:00 - 12:00 น. 35
28 มกราคม 2564 เวลา 12:00 - 14:00 น. 30
ข้อมูล ณ วันที่ 05 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 16:41:48

  


ยกเลิก